بایگانی

۲۵ مرداد ۱۳۹۵

واکنش مشاور موسوی و فرزند کروبی به اظهارات باهنر

زیتون– پیشنهاد محمدرضا باهنر در مورد شرایط رفع حصر رهبران «جنبش سبز» با اعتراض نزدیکان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مواجه شد. اردشیر امیرارجمند در مورد جایگاه باهنر برای مطرح کردن چنین پیشنهادی گفت که: «آقای باهنر در ادامه…

۱۸ خرداد ۱۳۹۵

محمدحسین کروبی: رفع حصر رهبران جنبش سبز پیش از انتخابات ۹۶ بعید است

زیتون- محمدحسین کروبی، پسر یکی از رهبران در حصر جنبش سبز گفت که هیچ یک از نهادهای حکومتی مسئولیت حصر رهبران جنبش سبز را به عهده نمی‌گیرند؛ علت این امر از نظر او غیر قانونی بودن حصر است. او رفع ادامه…