محسن آرمین

این «ناس» کجا، آن «ناس» کجا

سخنان جناب علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، هرازگاهی نقل محافل می‌شود. تاکنون اظهارنظرهای ایشان به عرصه سیاست و تحلیل مسائل روز محدود می‌شده است؛ اما به‌تازگی در فضای مجازی سخنانی از ایشان منتشر شده که در آن با استناد به آیه «تبلیغ»