محسنی اژه ای،مهدی هاشمی،فلاحیان،کرباسچی،محسن رفیق دوست،جواد علی اکبریان،ری شهری

از معاون اولی و «سوتِ بلبلی» تا «پرده‌نشینی»

زیتون-احسان مهرابی: متولد روستای اژیه در استان اصفهان است و فامیلش هم «محسنی اژیه» اما به محسنی اژه‌ای مشهور شده است. هر چند در دهه ۶۰ سمت‌های مهمی در وزارت اطلاعات داشت اما بازجویی از مهدی هاشمی او را به یکی