بایگانی

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

تهدید روحانی با نامه محرمانه

گزارش اختصاصی زیتون از تحرک تازه تندروها؛

زیتون- سینا پاکزاد: در هفته‌های اخیر موضوع تقابلِ مواضع حسن روحانی با آیت الله خامنه ای در محور تمرکز رسانه ها و ناظران سیاسی بود. سالی که با واکنش صریح آیت الله خامنه ای و برخلاف رأی رئیس جمهور درباره ادامه…