مجوز برگزاری تجمعات

طرح مجلس برای لغو الزام دریافت مجوز برای برگزاری تجمعات

زیتون–  ابوالفضل ابوترابی٬ از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس٬ خبر از ارائه طرحی داد که بر اساس آن «دریافت مجوز برای برگزاری تجمعات» دیگر الزام آور نخواهد بود. اصل ۲۷ قانون اساسی که تظاهرات و راهپیمایی بدون حمل سلاح و