مجلس عارف لاریجانی ریاست

تمدید ریاست لاریجانی یا تکیه عارف بر صندلی ریاست

زیتون- آرش بهمنی: از زمان پایان شمارش آرای انتخابات مجلس دهم، یک سوال ذهن بسیاری از ناظران و فعالان سیاسی را به خود مشغول کرده است: چه کسی بر کرسی ریاست مجلس دهم تکیه خواهد زد؟ علی لاریجانی برای سومین