مجلس خبرگان قانون اساسی

روزی که ایران صاحب قانون اساسی اسلامی شد

زیتون– سولماز ایکدر: ۳۹ سالگی قانون اساسی جمهوری اسلامی امروز به پایان می‌رسد و وارد چهل سالگی خود می‌شود؛ قانونی که طی این سال‌ها تنها یک‌بار آن هم خارج از سازوکار پیش‌بینی شده، مورد بازنگری قرار گرفته است. قانون اساسی