مجلس انتخابات جوادی حصار

تغییر ریاست مجلس برای اصلاح‌طلبان اهمیت نمادین دارد

زیتون- فیروزه رمضان‌زاده: در شرایطی مرحله دوم انتخابات مجلس دهم در روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود که اصلاح‌طلبات امیدوار به تکرار پیروزی‌ خود در این مرحله هستند. رقابت اینک بر سر تصدی ۷۰کرسی مجلس انجام می‌شود که اگر اصلاح‌طلبان اکثریت آن را