مجتمع اتمی تسا

بازگشت دوربین‌ها به تسا؛ راه‌حل ایران برای «کش دادن» مذاکرات؟

زیتون ـ یلدا امیری: دور جدید مذاکرات هسته‌ای از پنجشنبه گذشته آغاز شد و همچنان در جریان است. در روزهای گذشته مذاکره­‌کنندگان غربی بارها از خواسته­‌های حداکثری و فرا برجامی جمهوری اسلامی سخن گفته­‌اند، در مقابل مقامات حکومت ایران تلاش