بایگانی

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

روشن و مفهوم حرف بزن!

مجتبی عبدالله نژاد

به نظرم مهم‌ترین مسئله عصر ما زبان است. زبان برای ما کارکرد ارتباطی‌اش را از دست داده. ما دیگر چیزی از حرف‌های هم نمی‌فهمیم. وانمود می‌کنیم می‌فهمیم. وانمود می‌کنیم هنوز چیزی به اسم زبان وجود دارد که ما را به ادامه…