متکدیان

عضو شورای شهر: شرایط تهران از مرحله آسیب اجتماعی گذشته‌است

زیتون- محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران می‌گوید که «شرایط تهران از مرحله آسیب اجتماعی گذشته و به مرحله هشدار، اخطار و بحران اجتماعی رسیده است.» وی با بیان اینکه «قرار بود سال ۱۴۰۴ جمعیت تهران به ۱۰