متهم

افشای سرنخ‌هایی از ارتباط حمله‌کنندگان با سپاه

زیتون-‌آرش بهمنی: محاکمه مهاجمان غیرروحانی به سفارت عربستان در تهران، در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت برگزار شد. محاکمه‌ای با حضور ۲۱ متهم که به پرونده ۱۹ نفر از آن‌ها رسیدگی شد: یک متهم پرونده در سوریه