بایگانی

۱۸ تیر ۱۴۰۰

چرا همه بحران‌ها در جمهوری اسلامی امنیتی می‌شود؟

قطع برق و راه‌حل‌های بحران‌‌زا

زیتون ـ یلدا امیری: حکومتی که چهار دهه پیش قرار بود بهشت گمشده مردم ایران را بر روی زمین بسازد، در اندک زمانی نشان داد که جز ناکارآمدی و فساد متاعی برای ایران و ایرانیان ندارد. دلایل اولیه ناکارآمدی جمهوری ادامه…