بایگانی

۲۸ تیر ۱۳۹۵

محمد ( بررسی و تحلیل تاریخ دوران آغازین اسلام)

ماکسیم رودنسون /مترجم: فرهاد مهدوی

اشاره: متن پیش رو  یادداشت مترجم بر کتاب « محمد» نوشته ماکسیم رودنسون  است که از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده است. این متن  جهت آشنایی خوانندگان با این کتاب منتشر می شود. یادداشت مترجم ترجمه کتاب محمد (ص) ادامه…