بایگانی

۳۰ تیر ۱۳۹۵

طوفان شن در سیستان؛ شورش طبیعت علیه سوء مدیریت

رهاسازی یک ماهی غیربومی هامون را خشک کرد

زیتون-‌مهران زند: طوفان شن نیرومندی از روز ۲۳ تیر در سیستان و بلوچستان آغاز شده که پنج شهرستان را به تعطیلی کامل کشانده و به گفته احمدعلی کیخا نماینده زابل در مجلس٬ منطقه را به جهنم تبدیل کرده است. رئیس ادامه…