ماهواره ناهید

جمهوری اسلامی انفجار در سکوی پرتاب ماهواره را تایید کرد

زیتون– در نهایت پس از چند روز انکار٬ جمهوری اسلامی انفجار در سکوی پرتاب ماهواره را تایید کرد. ساعتی پیش علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران انفجار در سکوی پرتاب ماهواره را تایید کرد. ربیعی گفت: «آنچه که در