مافیای پسماند

استثمارِ کودکانِ زباله‌گرد در روزِ روشن

زیتون ـ یلدا امیری: معاون اجتماعی دادگستری تهران از وجود ۴۵۰۰ کودک زباله گرد در این شهر خبر داد. او «عدم رسیدگی شهرداری» و «وجود مافیا در زمینه پسماند» را علت گسترش این پدیده معرفی کرده است. بنابر اعلام دادگستری