مؤسسه پروژه عدالت در جهان

ایران صاحب بدترین شاخص حقوق اساسی در بین ۱۲۶ کشور

زیتون– در تازه‌ترین گزارش سالانه «شاخص حاکمیت قانون» در جهان، نام ایران در بین ۱۲۶ کشور مورد بررسی در رده ۱۰۲ قرار گرفت؛ در جدول شاخص‌های جزئی این گزارش نیز جمهوری اسلامی ایران در قعر جدول مربوط به شاخص «حقوق