لیست انتخابات مجلس اصلاح طلبان اصولگرا

ورود اصولگرایان و گمنام‌ها به لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان

زیتون-سینا پاکزاد: فهرست نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان در شرایطی رونمایی شد که انتظار این جریان برای تجدیدنظر شورای نگهبان در ردصلاحیت‌ها ثمره قابل توجهی نداشت. شاید به همین خاطر است که با نگاهی به این فهرست با دو پدیده