لوپاریزن

???? یک سازمان غیردولتی آمریکایی، شرکت‌های فرانسوی سرمایه‌گذار در ایران را تهدید می‌کند

زیتون– روزنامه فرانسوی لوپاریزین سندی را افشا کرد که بر اساس آن یک نهاد قدرتمند آمریکایی شرکت های فرانسوی را از معامله با ایران منع داشته است. به گزارش «زیتون»، بر اساس  سندی که این روزنامه در روز ۴ اگوست۲۰۱۶