لوح های هخامنشی

لوح های دوران هخامنشی، آماده بازگشت به ایران

زیتون- معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد که لوح های هخامنشی آماده انتقال به ایران است و درباره نحوه بسته‌بندی و ارسال آن در حال گفت‌وگو هستیم. به نظر می‌رسد روند استرداد آثار تاریخی از کشورهای