لنتخابات آمریکا

آیا «فرقی نمی‌کند» چه کسی رییس‌جمهور آمریکا باشد؟

زیتون ـ مهسا محمدی: سران جمهوری اسلامی در ابتدا با ژست بی‌تفاوتی با انتخابات ایالات متحده مواجه شدند، با این ادعا که برای آنان فرقی ندارد چه کسی در آمریکا رییس‌جمهور شود و سیاست ایران در برابر این کشور مشخص