بایگانی

۲۵ دی ۱۳۹۶

همه لقب‌های جمهوری اسلامی برای مخالفانش

از«ضدانقلاب، منافق و لیبرال» تا «آشغال»

زیتون- فائزه مهرابی: حکومت جمهوری اسلامی گویا از ابتدا در لقب‌سازی برای مخالفانش تبحر خاصی داشته و در هر دوره‌ای برای تحقیر مخالفان آنان را با لقب‌های متفاوتی خطاب قرار داده است. از همان ماه‌های اول پیروزی انقلاب مخالفان با عبارت‌های ادامه…