لباس شخصی ها

برنامه تندروها برای ایجاد آشوب در مرقد آیت الله خمینی لو رفت

زیتون-اتاق فکر و عملیات دلواپسان در دستور کار جدید خود و به بهانه مقابله با جریان خودساخته تقابل، قصد داشتند در شب سخنرانی رییس‌جمهور در مرقد آیت الله خمینی با برهم زدن مراسم و مختل کردن این سخنرانی طبق عادت

جزییات تازه از پرونده آمران حمله به علی مطهری

زیتون– وکیل‌مدافع علی مطهری خبرداد که بخش دوم پرونده حادثه دانشگاه شیراز که در دادسرای نظامی استان فارس در حال رسیدگی است، ۵ متهم دارد. مصطفی ترک‌همدانی همچنین توضیح داد:« بخش دوم این پرونده به شکایت از آمران به حمله‌کنندگان اختصاص