بایگانی

۳۰ تیر ۱۳۹۵

اجناس دست دوم خارجی در سیستان و بلوچستان قربانی می گیرد

زیتون- دبیر کمیسون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان خبر از رواج بیماری های جدی در این استان به دلیل قاچاق لباس های دست دوم داد. به گفته او شهروندی از اهالی زاهدان یک جفت کفش معمولی ادامه…