لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان، مجلس شورای اسلامی، کودک آزاری، ازدواج زیر 18 سال

نوید رنج‌های کمتر برای کودکان

زیتون- مجید ضابطی- مجلس شورای اسلامی،  با تصویب کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان پس از مدت ها اقدامی نجام داد که امید کاهش انواع خشونت، آسیب و جنایت علیه کودکان را افزایش می دهد. لایحه حمایت از کودکان و