لاجوردی

از دختر لاجوردی تا سردبیر «حورا»

 زیتون ـ سحر نصیری: در حالی که هنوز دو ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم نگذشته، رویکرد مردسالانه و ضدزن این مجلس، صدای زنان نماینده اصول‌گرای آن را هم درآورد. روز گذشته سمیه محمودی، نماینده‌ی شهرضا و دهاقان ضمن