كيوان كريمي

شلاق و حبس حکم دادگاه تجدیدنظر برای کیوان کریمی

زیتون- «کیوان کریمی» فیلمسار از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۲۲۳ ضربه شلاق و یک سال زندان تعزیری محکوم و حکم صادره به وکیل نامبرده ابلاغ گردید. کمپین بین المملی حقوق بشر در ایران در این باره نوشت: