بایگانی

۱۷ بهمن ۱۳۹۴

ارشاد زیربار تهدید امام جمعه کرج نرفت

کنسرت موسیقی برگزار شد

زیتون-  به رغم سخنان تند و انتقاد صریح امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه، شامگاه جمعه ۱۶ بهمن کنسرت موسیقی با اجرای رحیم شهریاری نه تنها لغو نشد که برگزار و با استقبال فراوان نیز رو به رو ادامه…