بایگانی

۰۸ اسفند ۱۳۹۴

رئیس سازمان نظام پزشکی: آیت الله واعظ طبسی در کمای عمیق به سر می برد

زیتون- رییس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: آیت الله عباس واعظ طبسی در کمای عمیق به سر می برد و ثبات و حفظ شرایط عمومی وی در اولویت تیم پزشکی قرار دارد. علیرضا زالی، رییس سازمان نظام پزشی کشور، روز ادامه…