كروبي

موضع موسوی، کروبی و رهنورد درباره انتخابات پیش رو چیست؟

زیتون- اردشیر امیرارجمند و محمد‌تقی کروبی، فعالان سیاسی منتسب به میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، میزگرد و نشستی خبری به مناسبت سالگرد حصر برگزار کردند. آن‌ها از طرف کمپین “به یاد دارم” اعلام کردند که میرحسین موسوی و زهرا