بایگانی

۱۵ بهمن ۱۳۹۴

نفوذی ها با قیافه حزب اللهی جلو می آیند

كرباسچي در كنگره سراسري حزب كارگزاران

زیتون-  غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران در کنگره سراسری حزب کارگزاران که بعد از ۱۸ سال در حال برگزاری است از نقش نفوذی‌ها در فضای سیاسی ایران سخن گفت. کرباسچی ضمن تاکید بر اینکه نفوذی تلاش می‌کند عناصر توانمند ادامه…