قرچک ورامین

در «قرچک» چه می‌گذرد؛ زندانی که هرگز ساخته نشد

زیتون ـ سولماز ایکدر: پس از یک رانندگی طولانی در مسیری بیابانی، به دروازه‌های جهنم می‌رسید؛ به در اصلی ندامتگاه شهر ری معروف به زندان قرچک یا زندان قرچک ورامین که مختص زنان با جرائم موسم به «عادی» است. حد