قربانیان اسید پاشی

پرونده اسیدپاشی اصفهان بدون نتیجه مختومه شد

زیتون– حسین عباس علیزاده٬ وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشی های اصفهان از پرداخت دیه قربانیان این حادثه از صندوق دیه بیت المال خبر داد و گفت: پرونده مختومه شد. بر این اساس پس از گذشت بیش از چهار سال از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در