قرارداهای نفتی

دولت برای قراردادهای نفتی اصلاحیه جدیدی ارائه می‌کند

زیتون-سخنگوی هیئت رییسه و رییس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، پس از جلسه غیرعلنی امروز مجلس اعلام کردند که این قراردادها اصلاح خواهد شد. به گفته بهروز نعمتی، «نحوه مالکیت مخازن»، «بحث انتقال تکنولوژی»، «مسائل حاکمیتی» و «حضور شرکت‌های