بایگانی

۲۷ آذر ۱۳۹۶

دادستان کل کشور: برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند

زیتون– محمدجعفر منتظری٬ دادستان کل کشور مدعی شد که «برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند.» او این موضوع را دلیل «عدم موفقیت» ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست. فارس خبر داد که محمدجعفر منتظری ادامه…

۳۰ تیر ۱۳۹۵

اجناس دست دوم خارجی در سیستان و بلوچستان قربانی می گیرد

زیتون- دبیر کمیسون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان خبر از رواج بیماری های جدی در این استان به دلیل قاچاق لباس های دست دوم داد. به گفته او شهروندی از اهالی زاهدان یک جفت کفش معمولی ادامه…