فیلم ساز زندانی

کیوان کریمی آزاد شد

زیتون– کیوان کریمی، فیلم ساز زندانی، روز گذشته از زندان آزاد شد. او سال ۱۳۹۲ بازداشت و یک سال بعد توسط قاضی مقیسه با اتهام‌های تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات به ۶ سال حبس تعزیری و