بایگانی

۰۶ بهمن ۱۳۹۵

پلاسکو؛ عبرتی برای آینده مدیریت بحران

فیروزه رمضان‌زاده

فروریختن پلاسکو به حق یک مرثیه ملی است، آن هم در شرایطی که سالانه ۱۷ هزار میلیارد تومانی در مدیریت شهری هزینه می‌شود اما تنها ۵ درصد از اعتبارات کشور به موضوع مدیریت بحران اختصاص دارد و این درد است. ادامه…