فواد صادقی

????فواد صادقی آزاد شد

زیتون- فواد صادقی لحظاتی پیش آزاد شد.  به گزارش «زیتون» او هفتم شهریور ماه بازداشت شده و پس از تحمل ۶۴ روز زندان انفرادی، امروز آزاد شد. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، از بازداشت او را با عنوان «یکی