فهیمه اروانی

فهمیه اروانی ۱۰ روز قبل از انتشار خبر دستگیری، آزاد شده بود

زیتون- فهیمه اروانی، ۱۰ روز قبل از اعلام خبر بازداشتش توسط ناجا، آزاد شده بود؛ این خبر را یک منبع آگاه در نیروی انتظامی امروز در اختیار عصر ایران گذاشت. اخبار پیرامون بازداشت و پس از آن آزادی فهیمه اروانی، موضوع