بایگانی

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

چه کسی از جانب اسلام سخن می گوید؟

فـرهاد مهدوی

‎ زیتون– کتاب «چه کسی از جانب اسلام سخن می گوید» با ترجمه ی «فـرهاد مهدوی» برای انتشار به صورت رایگان در اختیار زیتون قرار گرفته است. آنچه در ادامه می آید مقدمه ی مترجم کتاب بر این کتاب است. ادامه…