فساد اقصادی

بدهی میلیاردی پسر علی پروین به جهاد کشاورزی

زیتون– طی چند هفته گذشته برخی از رسانه‌ها خبر فروش «برنج آلوده» از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران به پسر علی پروین را منتشر کرده‌اند.  مدیر عامل این شرکت امروز در پاسخ به این ادعا اعلام کرده که برنج‌های فروخته