فروپاشی

فرانسیس فوکویاما: پوتین جان سالم به در نخواهد برد

من این را از اسکوپیه، مقدونیه شمالی می‌نویسم، در اینجا تلاش خواهم کرد چند پیش‌بینی در باب جنگ ‌اوکراین کنم. ۱. روسیه به سمت شکست آشکار در اوکراین پیش می رود. برنامه ریزی روسیه بر اساس این فرض ناقص مبنی