فروغ فرخزاد

خانه فروغ فرخزاد تخریب شد

زیتون- هوشنگ گلمکانی، روزنامه‌‌نگار و منتقد سینما، از تخریب خانه فروغ فرخزاد خبر داد.  دبیر شورای نویسندگان مجله فیلم در صفحه اینستاگرام خود نوشت این