فرهنگ شریف

فرهنگ شریف، نوازنده پیشکسوت تار درگذشت

زیتون- فرهنگ شریف، استاد تارنواز، امروز و در سن ۸۵ سالگی درگذشت. او از مردادماه امسال چندین بار به دلیل عوارض ناشی از بیماری در بیمارستان بستری شده بود. همسر این هنرمند – منصوره رضایی – در گفت‌وگو با ایسنا،