بایگانی

۰۲ مهر ۱۳۹۵

مردم به حقوق شهروندی خود آگاه شده اند

فرزین وحدت؛ استاد سابق علوم سیاسی دانشگاه هاروارد

یکی از مهم ترین جنبه های عذرخواهی سعید مرتضوی این است که نشان می‌دهد که بسیاری از مردم ایران خود را دارای حقوق شهروندی می دانند و آشکار و یا به طور ضمنی این حقوق را مطالبه می کنند و ادامه…

۰۴ خرداد ۱۳۹۵

نیروهای دماغی و فلسفه پست‌مدرن

فرزین وحدت

چند وقتی هست که آن بحث تقریبا کلاسیک مرگ فلسفه با استدلال استفن هاوکینگ (مبنی بر اینکه فلسفه نتوانسته در برخی مباحث پابپای علومی نظیر فیزیک پیشرفت کرده به پرسش‌های بنیادین بشر پاسخ درخوری بدهد) در محافل فکری و روشنفکری ادامه…