فدراسيون پروش اندام

احضار شش ورزشکار به دادسرای فرهنگ و رسانه

زیتون- خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، از احضار چهار مربی و دو ورزشکار زن پرورش اندام به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد. اتهام ورزشکاران احضار شده، انتشار تصاویر «نیمه عریان» برخی ورزشکاران زن در مسابقات خارجی است. فدراسیون