بایگانی

۲۴ بهمن ۱۳۹۴

اراده‌ای برای رفع حصر وجود ندارد

فخرالسادات محتشمی‌پور:

زیتون- فیروزه رمضان زاده: میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ تاکنون بدون هیچ دادگاه و محاکمه‌ای در حصر خانگی به سر می‌برند. بعد از نشستن حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری انتظار می‌رفت که ادامه…