بایگانی

۱۳ اسفند ۱۳۹۴

گفتگو با فاطمه اختصاری؛

ممیزی، زندان، مهاجرت و زنانگی

  زیتون- آیدا قجر: فاطمه اختصاری شاعری‌ست که شعرهایش در سال‌های اخیر با استقبال عمومی مواجه شده است. شعرهای او اما مطابق نظر جمهوری اسلامی نیست و همواره با سانسور مواجه می‌شد تا آن‌که در ۲۱ مهر ماه سال جاری ادامه…