بایگانی

۲۷ اسفند ۱۳۹۴

حجاب اجباری نه اخلاقی است نه دینی

گفتگو با محمدتقی فاضل میبدی

زیتون- فیروزه رمضان زاده:۳۷ سال از اجباری شدن حجاب در ایران می‌گذرد و هنوز هر هفته در منبرهای نماز جمعه و در خطابه‌های فقها فریاد وا اسلاما درباره حجاب سرداده می‌شود. گشت‌های ارشاد با ماموریتی مشابه جایگزین کمیته‌ها شده‌اند و ادامه…

۲۷ اسفند ۱۳۹۴

حجاب اجباری نه اخلاقی است نه دینی

گفتگو با محمدتقی فاضل میبدی

حجاب را به هیج وجه نمی توان به کسی تحمیل کرد، آن چیزی که قابل تحمیل است در عرف بشر، این است که اگر کسی بخواهد در انظار مردم هنجارشکنی کند و نظام جامعه را برهم بریزد در هر عرفی، حکومت، جلوی او را می گیرد