فاضل میبدی حجاب شرع قانون عرف

حجاب اجباری نه اخلاقی است نه دینی

زیتون- فیروزه رمضان زاده:۳۷ سال از اجباری شدن حجاب در ایران می‌گذرد و هنوز هر هفته در منبرهای نماز جمعه و در خطابه‌های فقها فریاد وا اسلاما درباره حجاب سرداده می‌شود. گشت‌های ارشاد با ماموریتی مشابه جایگزین کمیته‌ها شده‌اند و

حجاب اجباری نه اخلاقی است نه دینی

حجاب را به هیج وجه نمی توان به کسی تحمیل کرد، آن چیزی که قابل تحمیل است در عرف بشر، این است که اگر کسی بخواهد در انظار مردم هنجارشکنی کند و نظام جامعه را برهم بریزد در هر عرفی، حکومت، جلوی او را می گیرد